ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Ν. 4014/2011)

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η βεβαίωση μηχανικού και η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, απαιτούνται

Διάβασε περισσότερα