ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ … ΞΥΠΝΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Πάγωσαν για 15 ημέρες όλες οι αγοραπωλησίες, μπήκαν οι
ιδιοκτήτες που ήταν έτοιμοι να πουλήσουν στη διαδικασία έκδοσης τοπογραφικών Εθνικών
Συντεταγμένων που κοστίζουν από 800 ευρώ έως 1500 ευρώ, μόνο και μόνο επειδή ψηφίστηκε
ένα …ασαφής νόμος. Και έπρεπε να περάσουν 18 ημέρες , να φωνάζουμε όλοι , μεσίτες,
συμβολαιογράφοι , Τεχνικό επιμελητήριο για να μας κάνει την τιμή η κυρία Καλτσά
να γράψει τις παρακάτω 3 αράδες !!! 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Τμήμα α

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων
και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526

Αθήνα 9 / 12 / 2011

Αρ. πρωτ. οικ. : 55219

ΠΡΟΣ : 1] Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

2] ΤΕΕ

ΚΟΙΝ : Υ.ΠΕ.Κ.Α.

1] Γρ. Υπουργού

2] Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3] Γεν. Δ/ντρια Πολεοδομίας

Αμαλιάδος 17

11523 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 15, άρθρου 49, του ν.
4030/11.

Αναφορικά με το άρθρο 49 παράγραφος 15 του ν. 4030/2011, που
προβλέπει τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το σύστημα κρατικών
συντεταγμένων διευκρινίζονται τα εξής :

Η υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου
από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), θεσπίστηκε με το άρθρο 49,
παρ. 15, του ν. 4030/2011 ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης του
μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.
Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ο ακριβής προσδιορισμός του ακινήτου, στο οποίο
αναφέρεται η μεταβίβαση, ώστε να μην καταστρατηγούνται οι διατάξεις, που
απαγορεύουν τη μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Από τη σκοπιμότητα
της διάταξης, καθώς και από τις ρυθμίσεις της παρ. 4, του άρθρου 23 και της
παρ. 2β του άρθρου 24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προκύπτει κατά
συστηματική ερμηνεία ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις των
εντός σχεδίου ακινήτων, για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, για τον
ακριβή προσδιορισμό των οποίων αρκεί το απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου.

Ενόψει των παραπάνω και προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων, το
ΥΠΕΚΑ προωθεί σχετική
νομοθετική ρύθμιση που θα αποσαφηνίζει πλήρως το
ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο
.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΡΙΑΚΑΛΤΣΑ

Share