ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Στις βασικές μας προτεραιότητες συγκαταλέγεται ο σεβασμός των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των e-mail σας είναι εταιρεία Epsilon business με ΑΦΜ 801380796 και προσωπικά η Εβίτα ( Παρασκευή ) Ελευθερουδάκη με στοιχεία επικοινωνίας τα εξής: -τηλέφωνο: 2107212284 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: evita@epsilonteam1.com Ποια δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία και για ποιο σκοπό: To παρόν ιστολόγιο συλλέγει μόνο τα e-mail των επισκεπτών που οι ίδιοι βάζουν στο πεδίο news letter και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή ειδήσεων και άρθρων που δημοσιεύονται στο blog. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν κοινοποιείται σε κανέναν και δεν χρησιμοποιείται για την αποστολή διαφημιστικών ή άλλων προωθητικών ενεργειών.