Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η
βεβαίωση ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ που θα υπογράφουν οι μηχανικοί  και υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να επισυνάπτουν
 στα συμβόλαια. Η βεβαίωση  αφορά μόνο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, δέχεται
μικροαποκλίσεις έως 2% και αναφέρει ”εμφανείς” αυθαίρετες κατασκευές. Επίσης
αναφέρει τα σχέδια και λοιπά έγγραφα που πρέπει να παραδώσει ο ιδιοκτήτης στο
μηχανικό μαζί με δική του δήλωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Συνεπώς είναι σοβαρά εκτεθειμένοι οι μηχανικοί, που
υπέγραψαν τις βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρονταν σε όλο το κτίριο (κι ας
επισυνάφθηκαν σε συμβόλαιο που αφορούσε αποθήκη υπογείου σε πολυκατοικία) και
δεν έκαναν αναφορά σε μικροαποκλίσεις κ.λ.π.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΔΩ

Share