ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

O αγοραστής ενός ακινήτου δεν υποχρεούται να προσκομίσει
κανένα έγγραφο παρά μόνο την ταυτότητά του και τα χρήματα φυσικά.

Επίσης μία μέρα πριν το συμβόλαιο θα πρέπει να επισκεφθεί την
εφορία για να πληρώσει το φόρο που αναλογεί στο ακίνητο ή αν δικαιούται να
πάρει φοροαπαλλαγή.


ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ:

1) για το τμήμα του τιμήματος μέχρι 20.000,00 €, συντελεστής 8%

2) για το υπόλοιπο τίμημα, συντελεστής 10%

το ποσόν φόρου που θα προκύψει, επιβαρύνεται με ποσοστό 3% δημοτικού φόρου.

Οι παραπάνω συντελεστές δεν μεταβάλλονται, ανάλογα με το αν μια περιοχή έχει Πυροσβεστική ή όχι, όπως μέχρι σήμερα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

1) για αγορά κατοικίας από άγαμο, 200.000,00 €

2) για αγορά κατοικίας από έγγαμο, 250.000,00 €

για κάθε παιδί, η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 25.000,00 € για τα δύο πρώτα

και 30.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα

4) για αναπήρους άνω του 67%, 275.000,00 €

5) για αγορά οικοπέδου από άγαμο, 50.000,00 €

6) για αγορά οικοπέδου από έγγαμο, 100.000,00 €

7) προσαύξηση κατά 10.000,00 € για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 15.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα

Η φοροαπαλλαγή δεν ισχύει αν ο αγοραστής έχει ακόμα και οικόπεδο και αγροτεμάχιο,σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας,  που κτίζει ακίνητο τόσων τετραγωνικών όσων προβλέπει ο νόμος για την κάλυψη των οικιστικών του αναγκών.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ : 

Απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας δίνεται και  δεύτερη φορά, εφ όσον: 

 α) αν δεν ικανοποιούνται πλέον οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασής του και

 β) πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου της πρώτης απαλλαγής, με βάση τις αξίες της νέας αγοράς (σημερινές)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

– απαλλάσσονται πλέον από το φόρο, για αγορά πρώτης κατοικίας, εκτός από την κυρίως κατοικία μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης

– η αγορά πρώτης κατοικίας αποτελεί πλέον τεκμήριο

– δυσχεράνθηκε, μέχρι κατάργησης, η δυνατότητα να γίνονται άτυπες δωρεές χρημάτων από συγγενείς και φίλους, ώστε να καλυφθούν τεκμήρια αγοράς, δεδομένου ότι ο φόρος ορίζεται για πρώτου βαθμούς συγγενείς σε 10% για κάθε τέτοιου είδους δωρεά ανεξαρτήτως ποσού, 20% για τους δωρητές-απώτερους συγγενείς και 40% για τους μη συγγενείς.


          

       

Share