Με το 40% των εξόδων επιδοτείται η ανακαίνιση με στόχο την μίσθωση

Τη δυνατότητα να μειώσουν ή ακόμα και να μηδενίσουν τον φόρο εισοδήματος έχουν όσοι αποφασίσουν να ανακαινίσουν το σπίτι τους και με την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν αποδείξεις και θα τις δηλώσουν στην Εφορία. Μπορεί μεν να πληρώσουν περισσότερα στο τέλος των εργασιών (σε σχέση με τα «μαύρα») όμως αυτά θα τα γλιτώσουν και με το παραπάνω όταν έρθει η ώρα της φορολογικής δήλωσης.

Συγκεκριμένα, όσοι πραγματοποιήσουν δαπάνες ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ και πάρουν αποδείξεις και τιμολόγια κ.λπ. για τα υλικά και τις εργασίες μπορούν να μειώσουν μέχρι και 3.200 ευρώ τον φόρο εισοδήματος. Και θα μπορούν να το κάνουν για τα επόμενα πέντε χρόνια από το έτος ανακαίνισης!

Αν τώρα κάποιος ανακαινίσει κλειστό ακίνητο με σκοπό να το νοικιάσει υπάρχει μια εναλλακτική και πιο στοχευμένη πρόταση: το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», όπου το όφελος δεν εμφανίζεται στον φόρο εισοδήματος αλλά στο ότι επιδοτούνται έως 40% οι δαπάνες ανακαίνισης με σκοπό την εκμίσθωση του ακινήτου. Και εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις αλλά το σίγουρο είναι ότι επιδότηση θα βοηθήσει άμεσα την ανακαίνιση που είναι απαραίτητη για να είναι ανταγωνιστικό το ακίνητο που θα βγει στην αγορά.

Προγράμματα ανακαινίσεων υπήρχαν, αλλά φέτος έχουν γίνει κάποιες αλλαγές προς όφελος των ιδιοκτητών ακινήτων, που θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιλογές τους.

Ανακαίνιση ακινήτου για ιδιοκατοίκηση: Για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων που έγιναν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η έκπτωση φόρου κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών για τη λήψη των υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών τα 16.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, το φορο-μπόνους ενισχύθηκε και οι φορολογούμενοι που προχωρούν σε ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτων θα κερδίζουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου, που μπορεί να φτάνει έως και τα 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε χρόνια. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η έκπτωση είναι η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών με νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών). Επίσης η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.ά.).

Ανακαίνιση ακινήτου για εκμίσθωση: Την ευκαιρία να ανακαινίσουν τα σπίτια τους που παραμένουν κλειστά και στη συνέχεια να τα νοικιάσουν θα έχουν μέσα στον επόμενο μήνα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν επιδότηση 40% επί των δαπανών για εργασίες και για υλικά ανακαίνισης εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

■ Οι ιδιοκτήτες διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει 50%.

■ Το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.

■ Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

■ Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

■ Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα 5 έτη για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

■ Τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά.

■ Μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια 3, τουλάχιστον, ετών.

Πηγή: Στέλιος Κράλογλου – new money

Share