Μίσθωση ακινήτου. Η νέα διαδικασία για την αποβολή του δύστροπου μισθωτή

Η νέα διαδικασία για την αποβολή του δύστροπου μισθωτή (νόμος 4055/2012 άρθρα 15 και 19) γίνεται:

1. Με καταγγελία της μίσθωσης είτε με εξώδικο είτε με το δικόγραφο της αγωγής.
Ο μισθωτής έχει δικαίωμα 30 ημερών να πληρώσει όσα χρωστά, διαφορετικά την 30ή ημέρα λύνεται αυτοδίκαια η μίσθωση και προσδιορίζεται δικάσιμος.
Η υπόθεση συζητείται με μάρτυρες και μετά 3-4 μήνες εκδίδεται απόφαση.

2. Αγωγή για δυστροπία.
Με αυτό τον τρόπο δεν καταγγέλλεται η μίσθωση, αλλά ζητείται να διαταχθεί η απόδοση του ακινήτου.
Ο ενοικιαστής έχει προθεσμία μέχρι τη συζήτηση της αγωγής να πληρώσει τα ενοίκια.
Αν αυτό γίνει, η δίκη καταργείται, αν αυτό όμως έχει ξανασυμβεί (επανειλημμένη δυστροπία), τότε ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να συνεχιστεί η δίκη και να εκδοθεί απόφαση έξωσης.

3. Έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου χωρίς δίκη.
Είναι ο νέος τρόπος όπου με διαδικασίες-εξπρές μπορούν να εισπραχθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά.
Για να εκδοθεί μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, να κοινοποιηθεί εξώδικο στον ενοικιαστή μέσα σε 15 ημέρες και να κατατεθούν στο δικαστήριο τα απαραίτητα έγγραφα.
Συνολικά, η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να κρατήσει μόλις 50 ημέρες.

Πηγή: οδηγός του Πολίτη

Share