Παράταση ενός μήνα για αγοραπωλησίες με τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές αξίες

Την παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021αποφάσισε η κυβέρνηση.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχει προκληθεί από τον πυρετό μεταβιβάσεων που επικρατεί στα συμβολαιογραφικά γραφεία.

Με την παράταση θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους που δεν προλαβαίνουν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων έως και 250% σε πάνω από 7.000 περιοχές από την 1η Ιανουαρίου.

Δικαιολογητικά

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση της αγοραπωλησίας είναι τα εξής:

Τίτλος ιδιοκτησίας.

Οικοδομική άδεια.

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος.

Εγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου.

Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς.

Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Share