ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ 1/1/21 ΤΟ Π.Ε.Α ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης των ακινήτων απο 1ης Ιανουαρίου 2021. 

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης δεν θα επιτρέπονται διαφημίσεις είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, ακινήτων προς πώληση ή μίσθωση, στις οποίες δεν θα αναγράφεται εμφανώς η ενεργειακή κλάση του ακινήτου.
Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), αμέλειας προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου, μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Το μέτρο περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχος είναι να δοθεί κίνητρο στους υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές, να προτιμούν τα κτίρια που είναι ενεργειακά αποδοτικά (τα οποία προφανώς έχουν και χαμηλότερα έξοδα θέρμανσης / κλιματισμού κλπ.) Αντίστοιχα, να πιεστούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους.

Share