ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, το πόθεν έσχες στις αγοραπωλησίες ακινήτων, θα ορίζεται πλέον  με τιμές συμβολαίου και όχι με τις αντικειμενικές που ορίζονταν μέχρι τώρα.

Επίσης, στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται και οι εξής διατάξεις που αφορούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων:

– Η δαπάνη αγοράς που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο για τον προσδιορισμό του εισοδήματος του αγοραστή δεν θα υπολογίζεται πλέον με βάση την αντικειμενική αξία αλλά με βάση την τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο ακόμη κι αν αυτή είναι μικρότερη από την αντικειμενική.

– Ως κόστος αγοράς του ακινήτου θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιβάρυνση του αγοραστή όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο (τίμημα, φόροι και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν)

Share