Πρόστιμο έως και 10% της αντικειμενικής για επαγγελματικά ακίνητα χωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα


Για 7 κατηγορίες επαγγελματικών κτιρίων απαιτείται η έκδοσή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου, χωρίς να συντρέχει λόγος μεταβίβασης.
Εφ όσον τον Ιανουάριο του 2025 τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν έχουν εκδόσει Η.Τ.Α, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν όλα τα κάθε είδους κτίρια συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Επιπλέον, κτίρια πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους. Επαγγελματικά κτίρια όπως πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων. Ακόμη τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας κ.λπ.

Για τις κατοικίες και όλα τα υπόλοιπα κτίρια η Ταυτότητα Κτιρίου μπορεί να εκδοθεί οποτεδήποτε, ως προαπαιτούμενο της μεταβίβασής τους.

Η ισχύς της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ακινήτου ξεκινησε την 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις. Χωρίς την Η.Τ.Α δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την έκδοση της Η.Τ.Α οι ιδιοκτήτες πρέπει να συγκεντρώσουν και να υποβάλλουν:

 • την οικοδομική άδεια του κτιρίου και τα σχέδια αυτής, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον υπάρχει,
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων,
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση,   
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας και
 • τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων),
 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και τέλος το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο εκδίδεται από τον ελέγχοντα μηχανικό.

Υπηρεσίες Μηχανικού

Η εργασία του μηχανικού είναι να ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την:

 • νομιμότητα του χώρου
 • ενεργειακή απόδοση
 • στατική επάρκεια
 • ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό


Αναλυτικά ο μηχανικός καταγράφει

 • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

στη συνέχεια o μηχανικός συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή του φακέλου για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ηλεκτρονικής ταυτότητας:
το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και
το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα με τη βοήθεια του μηχανικού.

Κόστος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων

Το κόστος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ανέρχεται σε περίπου 350 – 500 ευρώ για απλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα, εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο είναι καθόλα νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι μεγαλύτερο.

Κυρώσεις

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, επιβάλλονται, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Share