Τα δημοφιλή ακίνητα της κτηματαγοράς

Τα καλής ποιότητας και συντηρημένα ακίνητα κατασκευής μετά το 2000 είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές της Ελληνικής κτηματαγοράς .

Η υπερβολική αύξηση των υλικών κατασκευής τα τελευταία δυο χρόνια, ανάγκασε τους κατασκευαστές ακινήτων να μειώσουν την δραστηριότητα τους και να ανεβάσουν δραματικά τις τιμές πώλησης των υπο κατασκευή ακινήτων τους.

Ως εκ τούτου διαμερίσματα με παλαιότητα έως και 20ετίας σε καλά prime locations τα οποία δεν χρήζουν ριζικής ανακαίνισης, μια και όπως αυξήθηκαν τα υλικά κατασκευής αυξήθηκαν και τα κόστη των ανακαινίσεων, έρχονται πρώτα στις ζητήσεις των αγοραστών.

Επιπλέον το φρένο των κατασκευαστών λόγω αύξησης κοστολογίου και οι υψηλές τιμές των νεόδμητων ακινήτων, οδηγούν σταδιακά στη διάχυση των αυξήσεων των τιμών και προς τα ακίνητα χαμηλότερων τεχνικών προδιαγραφών.
Παράλληλα, οι αποδόσεις διατηρούνται σε επίπεδα χαμηλά για την αγορά, αλλά επενδυτικά ελκυστικά, με αποτέλεσμα να παραμένει ενεργή η επενδυτική δραστηριότητα τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της χώρας.

Στην αγορά κατοικιών, σύμφωνα με την ΤτΕ διατηρήθηκαν οι ανοδικές τάσεις στις τιμές κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τρίμηνου του 2023. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους δείκτες τιμών διαμερισμάτων που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος από στοιχεία-εκτιμήσεις που συλλέγει από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ονομαστικές τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν αυξημένες έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2022 κατά 14,5%, ενώ για το σύνολο του 2022, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7%.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά παλαιότητα, το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ο ρυθμός αύξησης στα παλαιά διαμερίσματα (ηλικίας άνω των 5 ετών) ήταν μεγαλύτερος (15,6%) σε σχέση με αυτόν των νέων διαμερισμάτων (12,8%), ενώ αντίθετα το 2022 ο ρυθμός αύξησης των νέων διαμερισμάτων ήταν ελαφρώς υψηλότερος. Κατά γεωγραφική περιοχή, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας καταγράφουν ισχυρότερους ετήσιους ρυθμούς αύξησης από το μέσο ετήσιο ρυθμό για το σύνολο της Ελλάδος, κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 η περιοχή της Αθήνας κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16,5% και η Θεσσαλονίκη 16,1%.

Share