Ο Γολγοθάς της μεταβίβασης

Μπορεί η διαδικασία της μεταβίβασης ακινήτου να έχει την δυνατότητα να γίνει ηλεκτρονικά, προϋπόθεση όμως είναι να έχουν εκδοθεί δεκάδες έγγραφα, από διαφορετικές υπηρεσίες και επαγγελματίες, ώστε να μπορεί να τα εντοπίσει ο συμβολαιογράφος και να τα συμπεριλάβει στο συμβόλαιο. Εγγραφα απο υπηρεσίες μη ψηφιοποιημένες που μπορεί να καθυστερήσουν και μήνες για να τα εκδώσουν.

Βεβαιώσεις, επιθεωρήσεις, έλεγχοι και πιστοποιήσεις κτιρίων, πρέπει να «συνοδεύουν» υποχρεωτικά το ακίνητο και να εκδοθούν, μάλιστα με δαπάνη του ίδιου του ιδιοκτήτη (χωρίς δηλαδή κάποια συμμετοχή του κράτους που… υποχρεώνει!)

Πρόκειται για σειρά διαφόρων νομοθετημάτων τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί τελευταία στη χώρα μας και πολλές φόρες δεν πέφτουν, πάντα, στην αντίληψη των ιδιοκτητών.

Το μαθαίνουν όμως την τελευταία στιγμή, δηλαδή όταν θέλουν να κάνουν κάποια μεταβίβαση, να ανοίξουν λογαριασμό με ΔΕΚΟ (ρεύμα νερό κ.λπ.), να προχωρήσουν σε αλλαγές, νομιμοποιήσεις, με πολιτικούς μηχανικούς κλπ.

Η ΠΟΜΙΔΑ συγκέντρωσε όλα αυτά τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά που αφορούν στις εξής περιπτώσεις:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΕΑ): Υποχρεωτική έκδοση και επισύναψη ενεργειακών πιστοποιητικών ανά 10ετία σε κάθε πώληση ή μίσθωση κτιρίου, ή απλή διαφημιστική καταχώρηση, με αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις λεβήτων, καυστήρων, κλιματιστικών ανά 2-4 έτη, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητή ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για πολεοδομική νομιμότητα σε όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων, ακόμη και τα αδόμητα, (Ν.4759/2020), ανεξαρτήτως ύπαρξης αυθαιρεσίας, με απροσδιόριστο και ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ύψος αμοιβής μηχανικού.
 4. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑγια τις μεταβιβάσεις και γονικές παροχές όλων των εκτός σχεδίου ακινήτων (ν. 4030/2011 για τις άδειες οικοδομής) και τις δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (άρθρο 7 ν. 4030/2011, Α’ 249) από τους “ελεγκτές δόμησης” με ελάχιστο ύψος αμοιβής 450 ευρώ και μέγιστο 3.550 ευρώ.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ παλαιών ανελκυστήρων (σύσταση 95/216 ΕΕ) και επιθεωρήσεων ασφαλείας νέων ανελκυστήρων (Οδηγία 95/16 ΕΕ, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου μηχανολόγου.
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ«νέου τύπου» για περιοδικές επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υποχρεωτικά σε κάθε νέα ρευματοδότηση ακινήτου, με ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου πολλαπλάσιο του παλαιού (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ 27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν).
 8. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Eπιθεωρήσεις σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια και σε κάθε μεταβίβασή τους, για την έκδοση του «πιστοποιητικού πληρότητας» της «ταυτότητας κτιρίων», με αμοιβές επιθεωρητών (μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) απροσδιόριστου ύψους (ν. 3843/2010 και επόμενοι, Ν. 4759/2020).

Πέραν των παραπάνω, σύμφωνα με έρευνα της UIPI, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογηθεί ήδη η θέσπιση των εξής ακόμη ελέγχων στα κτίρια, εμπνευσμένων ασφαλώς από τις προτάσεις των ενδιαφερομένων οργανώσεων των βιομηχανιών και επαγγελματιών, αλλά πάντοτε… για το καλό των ιδιοκτητών:

 •  Σύσταση (2001/331): Περιβαλλοντική επιθεώρηση επαγγελματικών ακινήτων.
 •  Οδηγία (98/83): Επιθεώρηση ποιότητας ποσίμου νερού (όρια μολύβδου).
 •  Οδηγία (83/477): Επιθεώρηση προστασίας κατοίκων από αμίαντο.
 • Οδηγία (2007/60): Επιθεώρηση προστασίας κτιρίων από πλημμύρες.
 •  Πρόταση: Επιθεώρηση Εξοικονόμησης Νερού στα κτίρια (επί του παρόντος απορρίφθηκε με παρέμβαση της UIPI ως στερούμενη κοινωνικού οφέλους).
 • Πρόταση: Επιθεώρηση κτιρίων για έλεγχο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
 •  Πρόταση: Επιθεώρηση προσβασιμότητας κτιρίων από Α.Μ.Ε.Α.
 • Πρόταση: Νέες προδιαγραφές για τους ανελκυστήρες.

Share