ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Δεν είναι λίγες οι φορές που σε μια αγοραπωλησία ακινήτου, αγοραστής και πωλητής διαφωνούν, δεν τα βρίσκουν και την τελευταία στιγμή “χαλάει” συμφωνία.
Αν αυτό συμβεί πριν φτάσουν στο γραφείο του συμβολαιογράφου για τις τελικές υπογραφές στο συμβόλαιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχει προχωρήσει η διαδικασία της αγοραπωλησίας,  έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση φόρου μεταβίβασης στην Εφορία και έχει καταβληθεί και ο φόρος;

Η ακύρωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPropery και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Όταν υπάρξει διαφωνία συμβαλλομένων (Πωλητή-Αγοραστή) – ματαίωση της πώλησης πριν την αποδοχή της δήλωσης, ο συμβολαιογράφος θα διαγράψει τη δήλωση από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Ετσι  ακυρώνεται η δήλωση.

Όταν υπάρξει διαφωνία συμβαλλομένων (Πωλητή – Αγοραστή – Νομ. Εκπροσώπου) και ματαίωση της πώλησης μετά την αποδοχή της δήλωσης, η δήλωση ακυρώνεται από τον συμβολαιογράφο.
Στην πλατφόρμα παρέχεται η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα χρόνο από την υποβολή της δήλωσης, να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής «Ακύρωση Δήλωσης λόγω μη σύνταξης συμβολαίου», όταν για συγκεκριμένη δήλωση δεν έχει συνταχθεί σχετικό συμβόλαιο και δεν έχει καταχωρήσει τον αριθμό και την ημερομηνία συμβολαίου στην εφαρμογή. Πέραν του έτους, για ακύρωση λόγω μη σύνταξης συμβολαίου, τηρείται η χειρόγραφη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις.

Οι συμβαλλόμενοι μετά την ακύρωση της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο λόγω μη σύνταξης συμβολαίου λαμβάνουν μήνυμα ότι  υποβλήθηκε ακυρωτική δήλωση από τον συμβολαιογράφο και εκκρεμεί έγκριση/υποβολή από τον αγοραστή αναφέροντας και τον αριθμό της ακυρωτικής δήλωσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας συμβαλλομένων (Πωλητή – Αγοραστή – Νομ. Εκπροσώπου), ματαίωσης της πώλησης μετά την αποδοχή της δήλωσης εφόσον η δήλωση έχει ακυρωθεί από τον συμβολαιογράφο, ο φόρος που έχει πληρωθεί επιστρέφεται στον φορολογούμενο.

Σε περίπτωση μη σύνταξης του συμβολαίου θα πρέπει να γίνει αποδοχή / έγκριση της ακυρωτικής δήλωσης από τον αγοραστή.

Όταν έχει υποβληθεί ακυρωτική δήλωση η αρχική δήλωση αναφέρεται «Ακυρωμένη» και συνδέεται με τη νεοδημιουργηθείσα ακυρωτική δήλωση με νέο αριθμό καταχώρησης) σε κατάσταση «Ακυρωτική», η οποία έχει πανομοιότυπα όλα τα στοιχεία (πωλητές, αγοραστές, φύλλα υπολογισμού, κ.λπ.), αλλά με μηδενικό φόρο.

Πηγή: Μαρία Βουργάνα

Share