Φτιάξτε την ΠΡΟΣΟΨΗ , αναβαθμίστε το ακίνητο, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία

 


Ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ που υλοποιεί η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε και έχει ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση κάθε ιδιωτικού κτιρίου της πόλης.
Αφορά όλα τα διατηρητέα ακίνητα, τις πολυκατοικίες και τις μονοκατοικίες. 

Ανοίξτε τώρα την ιστοσελίδα https://prosopsi.gr διαβάστε τους ορους και ενταχθείτε. 
Για μια ποιο όμορφη Αθήνα για την Αθήνα που μας αξίζει.
Καλώς ή κακώς η πρόσοψη ενός κτιρίου ρυθμίζει και την τιμή πώλησης και μίσθωσης.
Ένα πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα σε ένα κτίριο με εγκαταλελειμμένη πρόσοψη χάνει ένα μεγάλο μέρος της αξίας του. Γι αυτό εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που δίνεται για πρώτη φορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων. 

Σημείο κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος είναι οι απλές και σύντομες διαδικασίες, σε σχέση με άλλα αντίστοιχα προγράμματα του δημοσίου. Ενδεικτικό είναι ότι ο Δήμος επιθυμεί μέσα σε 5,5 μήνες να έχει ολοκληρωθεί κάθε έργο ανακαίνισης, ενώ αν συνυπολογίσουμε και περίπου 15 ημέρες ως 1 μήνα για την αρχική έγκριση είναι δυνατόν να έχουν ολοκληρωθεί ανακαινίσεις του προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ εντός του 2022.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» έχει ως βασικούς στόχους:

  • Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων της Αθήνας
  • Ανάδειξη κτιριακού πλούτου της πρωτεύουσας
  • Αντιμετώπιση γήρανσης και φθορών των κτιρίων – προστασία και ανάδειξη των ακινήτων της πόλης
  • Απαλλαγή της Αθήνας από την αντιαισθητική εικόνα του τεχνητού «δάσους» των κεραιών που αλλοιώνουν την φυσιογνωμία της πόλης

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός των ορίων αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων. Εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάση του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000€ ανά κτίριο. Για τα Διατηρητέα Κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200€. Ακόμη, στην περίπτωση που επιλεγεί ως σύμβουλος έργου και υπεύθυνος για το έργο ένας μηχανικός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (του ΥΠΕΝ και του ΤΕΕ), η αμοιβή του επιδοτείται από το Πρόγραμμα επιπλέον με το ποσό των 400€, ανεβάζοντας τη συνολική επιδότηση μέχρι τα 6.400 ή 7.600 ευρώ αντίστοιχα.

Η υποβολή των αιτήσεων και όλες οι σχετικές διαδικασίες τους γίνονται από μηχανικό, που επιλέγει ο ωφελούμενος, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ με απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο.
Επίσης, ο μηχανικός που επιλέγει ο ωφελούμενος δεν διεκπεραιώνει απλά τη διαδικασία αλλά παρακολουθεί την υλοποίηση των παρεμβάσεων, μεριμνά για τη λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων και πιστοποιεί ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες που εκτελέστηκαν προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση. Ειδικά σε περίπτωση που ο ωφελούμενος επιλέξει μηχανικό εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης επιδοτείται η αμοιβή του με το ποσό των 400 ευρώ.

Στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου αστικού τοπίου μέσω της ανάπλασης των προσόψεων των κτιρίων, η ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων, η αύξηση της αξίας τους, η ανάδειξη του κτιριακού πλούτου και η προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, αναβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης στο κέντρο και τις γειτονιές της. Επίσης η ενεργοποίηση της αγοράς και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Μπείτε τώρα στο https://prosopsi.gr ή καλέστε συνέλευση της πολυκατοικίας σας προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.

Share