ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS: ΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων αποφάσισε το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 2282/Β/22.7.201 (http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΦΕΚ_Β_2282-22.7.2016.pdf).

Στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ρυθμίσεις:

•Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού από τους δικαιούχους έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα (840) ευρώ κατʼ ανώτατο όριο, ανά δύο εβδομάδες.

•Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου και λήξη προθεσμιακής κατάθεσης  σε πιστωτικό ίδρυμα.

•Επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22.7.2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά.

•Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η ανάληψη μετρητών, έως του ποσοστού 30% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22.7.2016, μεταφέρονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές και οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν περιέχονται αναλυτικά, σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών http://www.hba.gr/.

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Share