ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ

Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανέστειλε επ’ αόριστον την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από πολίτη. Η ιδιοκτήτρια τριών ακινήτων η οποία υποχρεώνεται να καταβάλλει ετησίως 15.800 ευρώ υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ μέχρι να συζητηθεί η κύρια υπόθεση.

Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη και αυτό αναμένεται να γίνει σε περίπου 4 χρόνια, λόγω της πληθώρας υποθέσεων που εισάγονται, κάθε χρόνο, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δικάζονται κατά προτεραιότητα.

Στο σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρεται ότι ο φόρος επιβάλλεται με βάση την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, αλλά εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του, το ακίνητο κατάσχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και βγαίνει σε πλειστηριασμό, με βάση την εμπορική αξία του.

Η ιδιοκτήτρια έχει στην κατοχή της τρία ακίνητα:μία κατοικία στην Καλαμαριά και μία κατοικία κι ένα εμπορικό οίκημα στο Πανόραμα, με αντικειμενική αξίας 1,8 εκατ.ευρώ, με δεδομένα του 2007, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την εκτίμηση ειδικής εκτιμήτριας ακινήτων, η εμπορική τους αξία σήμερα υπολογίζεται σε λιγότερα από 430.000 ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο, όμως, απαίτησε την καταβολή  ΕΝΦΙΑ άνω των 15.800 ευρώ ετησίως (κύριος φόρος  3.960 ευρώ και συμπληρωματικός φόρος 11.842 ευρώ), για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ.

“Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε με την αντικειμενική αξία ενώ υπάρχει η δυνατότητας από το δικαστήριο να υπολογίσει  τον φόρο των συγκεκριμένων ακινήτων με την εμπορική τους αξία, όπως νομοθέτησε  το κράτος (από 1η Ιανουαρίου 2016) με τον αναμορφωμένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ)” επισήμανε στη Voria.gr ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας Κωνσταντίνος Κοπατσάρης.

Πηγή: http://www.voria.gr

Share