ΜΑΧΗΤΟ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο,  ο αγοραστής ενός ακινήτου πρέπει σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου,  να δικαιολογήσει το πόθεν έσχες της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου παρ όλο που  πλέον,  είναι υπερπολλαπλάσια της πραγματικής τιμής αγοράς και της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο.

Άλλη μια παράνοια της κείμενης νομοθεσίας που ορίζει οτι για πόθεν έσχες ισχύει το ακριβότερο ποσόν ( αντικειμενική / τιμη συμβολαίου) .

Ωστόσο το πόθεν έσχες είναι μαχητό στα δικαστήρια. Αν ο ελεγχόμενος προσκομίσει όλα τα παραστατικά , την επιταγή με την οποία πλήρωσε , την αμοιβή του δικηγόρου , του συμβολαιογράφου και του μεσίτη , οι οποίες είναι πάντα στην τιμή του συμβολαίου , τότε κερδίζει τη δίκη και απαλλάσσεται !

Ως εκ τούτου , σε περίπτωση που αγοράζετε ακίνητο σε τιμή  χαμηλότερη της αντικειμενικής, φροντίστε να έχετε πληρώσει νομίμως και με αποδείξεις ,  όλους τους εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία.

Παράλληλα όμως,  στα εκτός Αττικής ακίνητα συμβαίνει το αντίθετο.  Τα πολυτελή ακίνητα , συνήθως τα παραθαλάσσια ή εκείνα που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, πωλούνται σε υπερπολλαπλάσιες της αντικειμενικής τιμές . Αυτό βοηθά οσους έχουν ακόμα μαύρα χρήματα να τα … «τακτοποιήσουν» εφ όσον βέβαια ο ιδιοκτήτης δεχθεί να παραλάβει τη διαφορά αντικειμενικής και πραγματικής αξίας σε μετρητά .

Share