ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Αμοιβή δικηγόρου: Υποχρεωτική για κάθε αγορά αξίας άνω των 30.000€. Για ακίνητα αξίας άνω των 44.000€ η αμοιβή ορίζεται στο 0,5% της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας για το γραμμάτιο του Δ.Σ.Α καθώς και εφάπαξ ποσό που ορίζεται από τον δικηγόρο επιλογής του πελάτη για τον νομικό έλεγχο του ακινήτου. Για τα πρώτα 44.000 είναι 1%.

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1,2 – 1,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Αμοιβή κτηματομεσίτη: 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου συν Φ.Π.Α 23%

Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: 0,5% επί της αναγραφομένης στο συμβόλαιο αξίας. Αν η εγγραφή γίνει στο κτηματολόγιο το τέλος διαμορφώνεται σε 0.6%

Εγγραφή προσημείωσης: Αν η αγορά γίνεται με δάνειο η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κοστίζει από 0,80 έως 0,85% επί της αξίας της προσημείωσης.
Η προσημείωση εγγράφεται για ποσόν ίσο με το 120% του δανείου.

Share