Απαγορεύονται και οι μισθώσεις ακινήτων με αυθαιρεσίες. Προσοχή στα μισθωτήρια συμβόλαια.

Τα τελευταία χρόνια κάθε ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι, για να μεταβιβάσει ένα ακίνητο απαιτείται ο καταρχήν έλεγχος της νομιμότητας του από μηχανικό και

Διάβασε περισσότερα