Οι παγίδες στα μισθωτήρια συμβόλαια

Η χρήση των έτοιμων μισθωτηρίων συμβολαίων που πωλούνται στα περίπτερα και στα χαρτοπωλεία έχουν φέρει πολλές φορές σε αδιέξοδο και έχουν δημιουργήσει από ασήμαντα έως πολύ σημαντικά προβλήματα , είτε σε ιδιοκτήτες , είτε σε μισθωτές.

Πρόκειται για ένα κείμενο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει, ανεξαρτήτως αν η μίσθωση είναι οικιστική η επαγγελματική, ακριβή η φθηνή.

Οι όροι που περιγράφονται ,πρέπει πάντα να τροποποιούνται αναλόγως της συμφωνίας, αλλα και της κοινής λογικής.

Για παράδειγμα στα τυποποιημένα συμβόλαια αναφέρεται  ότι ο ενοικιαστής ευθύνεται για όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα του μισθίου, ότι υποχρεούται στη επισκευή βλαβών και φθορών-ανεξαρτήτως από που προέρχονται , ότι για να φιλοξενήσει κάποιον χρειάζεται έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη, ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιθεωρεί το σπίτι όποτε θέλει και άλλα που θα πρέπει ειτε να διαγράφονται είτε να τροποποιούνται .

Επιπλέον οι μισθωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μισθώσεις  έχουν υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια τριών ετών. Συνεπώς εάν ο μισθωτής έχει συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μικρότερη από 3 έτη , έχει δικαίωμα να παραμείνει στο ακίνητο για όλη την τριετία με τους ίδιους ακριβώς όρους για όλα τα έτη.

Αντιστρόφως, εάν κατά τη λήξη της μίσθωσης που μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών,  βάσει του συμβολαίου που έχει υπογράψει ο μισθωτής  θελήσει να φύγει, ο ιδιοκτήτης μπορεί να απαιτήσει ως αποζημίωση τα ενοίκια που θα χάσει έως το τέλος της τριετίας, ανεξαρτήτως της διάρκειας μίσθωσης που έχει υπογραφεί στο συμφωνητικό. Εάν έχει συμφωνηθεί διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη από 3 έτη, ισχύει η διάρκεια που συμφωνήθηκε .

Tέλος θα πρέπει οι μισθωτές κατά τον αρχικό έλεγχο του σπιτιού να δίνουν ιδιαίτερη βάση στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και κυρίως στις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις , εάν υπάρχου τυχόν ίχνη υγρασίας ή άλλες ζημιές και ότι διαπιστωθεί θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στο μισθωτήριο και εφ οσον ειναι δυνατόν να απεικονίζεται και οι φωτογραφίες να επισυνάπτονται στο μισθωτήριο.

Συνήθως τα μισθωτήρια γράφουν σε άριστη κατάσταση (χωρίς βεβαίως στην πράξη αυτό να αληθεύει) και οφείλει να το παραδώσει στην κατάσταση που το παρέλαβε . Εάν το μίσθιο έχει κάποιες φθορές ή βλάβες και υπογράψουμε μισθωτήριο που αναγράφει ότι το παραλάβαμε σε άριστη κατάσταση , μετά τη λήξη της μίσθωσης θα κληθούμε να αποκαταστήσουμε ζημιές και βλάβες που δεν κάναμε.

Η Epsilon Team προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες της, συντάσσει  μισθωτήρια που ελέγχονται και διορθώνονται αναλόγως των συνθηκών κάθε μίσθωσης , από το εξειδικευμένο σε μισθώσεις και αγοραπωλησίες  δικηγορικό γραφείο Π.Λιάρτης – Σ. Νικηφοράκης & Συνεργάτες. Επιπλέον ελέγχει , όσο αυτό είναι δυνατόν, χωρίς να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα,  το ιστορικό κάθε μισθωτή και προσφέρει στους πελάτες της ιδιοκτήτες , το προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου.

Share