ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ και η ισχύς πλέον του νόμου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» που ψηφίστηκε στις 18 Οκτωβρίου 2017.

Βάσει του άρθρου 82 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται ρητά ότι:

..Δεν επιτρέπεται η μίσθωση ή η παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκαταστασθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης….”.

Αυτό σημαίνει ότι με την έκδοση του ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες, θα απαιτείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη,  πριν από κάθε μίσθωση,  πιστοποιητικό μηχανικού περί μή αυθαιρέτου ή τακτοποίηση του ακινήτου.

Η ημερομηνία που θα θεωρείται ως ημερομηνία μίσθωσης του ακινήτου είναι εκείνη της κατάθεσης του μισθωτηρίου στο TAXISNET και όχι εκείνη που αναγράφεται στο συμβόλαιο, το οποίο υπέγραψαν οι δυο συμβαλλόμενοι.

Share