GOLDEN VISA . ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ. ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων  αφορά σε πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου  (D ή C) ή διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.

Δικαιούχοι εισόδου και διαμονής πενταετούς διάρκειας είναι:

*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξʼ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000ευρώ

*οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και η οποία περιουσία περιήλθε σε αυτούς με δωρεά ή γονική παροχή. Το δικαίωμα διαμονής σε αυτήν την περίπτωση ασκείται μόνο από τον δωρεολήπτη ή τον αποδέκτη της γονικής παροχής.

*οι πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

*οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986, είναι η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκμισθωτή να παραχωρεί κατʼ έτος, στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σʼ αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε. Ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.

 Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής

για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

 Για να αποκτηθεί η άδεια διαμονής πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 α) Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους.

 β) Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000ευρώ, παρέχεται δικαίωμα διαμονής, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξʼ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 250.000ευρώ .

 γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξʼ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

 δ) Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός

ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000ευρώ.

 ε) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισέλθει στη χώρα με βίζα τύπου D, η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον 250.000ευρώ και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο).

 στ) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000ευρώ, θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

  Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.

 Θεώρηση Εισόδου (VISA) – Απόκτηση άδειας διαμονής

για ιδιοκτήτες ακινήτων.

 Η νόμιμη είσοδος στη χώρα είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση της άδειας διαμονής και για το διάστημα που αυτή ισχύει , δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Σύμφωνα με το ν.4251/14, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, σε οποιονδήποτε πολίτη τρίτης χώρας έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα ,με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου, ή διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του καθεστώτος ή του τύπου αδείας διαμονής του.

Διάρκεια άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η άδεια διαμονής είναι πενταετούς διάρκειας.

Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων – Διάρκεια και προϋποθέσεις.

Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί. Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια και για όσες φορές επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η ακίνητη περιουσία να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου.

Να παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις/μισθώσεις.

Τυχόν διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή

Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

1: Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.

 2: Απαιτούμενα δικαιολογητικά  για έκδοση άδειας διαμονής

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας 250.000ευρώ  απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης.
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, το οποίο για τις άδειες διαμονής διάρκειας μέχρι πέντε ετών ανέρχεται σε 500 ευρώ. Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών).

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να συγκεντρωθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

(Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξʼ ολοκλήρου ή εξʼ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα).

 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό 250.000ευρώ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης τηςσυγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: 

– Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.

– Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά

μερίδια, τους ανήκουν εξʼ ολοκλήρου.

 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό 250.000ευρώ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και .αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: 
 • Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
 •  Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

 • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
 • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγόρασαν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013.

Eάν το τίμημα που καταβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4146/2013 κατά την αγορά του ακινήτου είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζονται, περιλαμβάνεται και βεβαίωση συμβολαιογράφου στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: «Από τον έλεγχο του αριθ. ………. συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί πλέον υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν 250.000ευρώ»

Παράλληλα, και για την περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου

αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας τουλάχιστον  250.000ευρώ , καθώς και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου.

Προσκομίζονται επιπλέον:

 • συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και
 • εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο
 • οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου
 • τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Προσκομίζονται επιπλέον:

 • σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατʼ έτος
 • αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης

Χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά:
 1. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
 2. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

3. Υποβολή των δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου, Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία σας.

4. Διαδικασίες έως την οριστική έκδοση της άδειας διαμονής

Ενέργειες κατα την άφιξη του πολίτη στη χώρα

Πολίτης τρίτης χώρας, που προτίθεται τεκμηριωμένα να επενδύσει σε ακίνητο ή να μισθώσει ξενοδοχειακό κατάλυμα ή τουριστική επιπλωμένη κατοικία και έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα , οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την άδεια διαμονής πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαιοπραξίες και να συναλλάσσεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη θεώρηση εισόδου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, δια πληρεξουσίου, σε πολίτες τρίτων χωρών που ουδέποτε εισήλθαν στην Ελλάδα. Αντιθέτως, επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας να εισέλθει στη χώρα, να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε δικηγόρο, είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και ακολούθως να αναχωρήσει από τη χώρα και να μην παρίσταται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής ή/και την παραλαβή της σχετικής άδειας.

Συνεπώς είναι δυνατή η υποβολή αίτησης δια πληρεξουσίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποβάλλων το αίτημα, προσκομίζει στην αρμόδια αρχή ή το πρωτότυπο διαβατήριο του πολίτη τρίτης χώρας και απλό φωτοαντίγραφο αυτού ή επικυρωμένο από δικηγόρο ακριβές αντίγραφο του διαβατηρίου. Ομοίως, είναι δυνατή και η παραλαβή της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, καθώς και της άδειας διαμονής. Η σχετική ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την καθιέρωση του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο θα αντικαταστήσει την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου. Για την χορήγηση του αυτοτελούς εγγράφου θα απαιτείται, λόγω της αναγκαιότητας λήψης βιομετρικών στοιχείων, αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας. Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.

Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Χρόνος επεξεργασίας αιτήματος

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια επεξεργασίας του αιτήματός του, από την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια διαμονής. Αυτό διότι μετά την υποβολή της αίτησης του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση της άδειας διαμονής ποικίλει αναλόγως της υπηρεσίας κατάθεσης εντούτοις συνήθως δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.

Παροχές κατά το χρόνο επεξεργασίας της αίτησης

Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, διαμένει νομίμως στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει (ετήσιας διάρκειας). Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να συναλλάσσεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Έκδοση απόφασης

Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πενταετή άδεια διαμονής.

Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής των μελών της οικογένειας.

 Οι κατά τα παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν και μεταγενέστερα της εισόδου του πολίτη τρίτης χώρας, από τον οποίο αντλούν το δικαίωμα διαμονής. Στα εν λόγω μέλη οικογένειας χορηγείται ισόχρονη άδεια με αυτή του συντηρούντος άδεια διαμονής, η οποία ομοίως δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις περί αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση μέχρι το 21ο έτος. Μετά το 21ο έτος είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση αυτών με τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής.

 Οι ανανεώσεις των αδειών διαμονής απαιτούν διαφορετικά δικαιολογητικά.

Τα κοινά δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 1. Έντυπο αίτησης.
 2. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής, μόνο στην περίπτωση που η άδεια διαμονής δεν είναι επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά:
 6. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα.
 7. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.                                                 Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούνται και τα κάτωθι δικαιολογητικά, προκειμένου να ανανεωθεί μια άδεια διαμονής, εφόσον έχει αγοραστεί ακίνητη περιουσία ύψους 250.000ευρώ: 

1. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξʼ ολοκλήρου ή εξʼ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα. Η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις

2. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξʼ ολοκλήρου. Η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις

3. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις

4. Ανανέωση άδειας διαμονής στα κατά το άρθρο 20, περ.Β, παρ.4 του ν.4251/14 μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

7. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

Γλώσσα εγγράφων για την υποβολή της αίτησης – Μεταφραστική Πηγή.

 Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης για απόκτηση άδειας διαμονής, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, πλην των δικαιολογητικών που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές, τα οποία θα πρέπει να φέρουν επικύρωση. Η επικύρωση είναι δύο ειδών:

α. Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και

β. Προξενική επικύρωση.

Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης: Για όσα κράτη έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, και για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει επιφύλαξη, η Δημόσια Διοίκηση δέχεται την επικύρωση αυτή (APOSTILLE), η οποία τίθεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του αλλοδαπού εγγράφου. Προξενική επικύρωση: Για όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Η μετάφραση αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων γίνεται:

α. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ ή

β. Δικηγόρο-μέλος ελληνικού δικηγορικού συλλόγου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από το Δικηγορικό του Σύλλογο.

 Κόστος διαδικασίας αίτησης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

 Οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στην υποβολή παραβόλου για την έκδοση της πενταετούς άδειας διαμονής το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 500ευρώ.

Share