ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η εταιρεία μας από σήμερα 12/9/2011 σε συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης
διασφαλίζει για τους πελάτες της στεγαστικά δάνεια με το χαμηλότερο επιτόκιο της
αγοράς.

Αν χρειάζεστε στεγαστικό δάνειο επικοινωνήστε άμεσα  μαζί μας. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για οικονομική προέγκριση δανείου

Υπάλληλοι – Συνταξιούχοι

Ø 
Tαυτότητα

Ø 
Ε1 και
εκκαθαριστικό εφορίας (1 – 3 έτη)

Ø 
Μισθωτοί: 3
τελευταίοι μισθοί – Συνταξιούχοι: 3 αποδείξεις σύνταξης

Ø 
Σύμβαση εργασίας
ή αναγγελία πρόσληψης (στον ΟΑΕΔ)

Ø 
Τελευταίο Ε9 (αν
υπάρχει)

Ø 
Ε2 τελευταίας
χρονιάς (σε περίπτωση που οι δανειζόμενοι έχουν εισοδήματα που προέρχονται από
ενοίκια)

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Ø 
Tαυτότητα

Ø 
Ε1 και
εκκαθαριστικό εφορίας (3 έτη)

Ø 
3 Ε3 ή Ε5
(ανάλογα με τα βιβλία του επαγγελματία

Ø 
Τελευταίο Ε9 (αν
υπάρχει)

Ø 
Ε2 τελευταίας
χρονιάς (σε περίπτωση που οι δανειζόμενοι έχουν εισοδήματα που προέρχονται από
ενοίκια)

Για τους εγγυητές ισχύουν όπως τα παραπάνω αλλά οικονομικά στοιχεία για 1
έτος.

Για τη διενέργεια νομικού και
τεχνικού ελέγχου του ακινήτου

Ø 
Αντίγραφο τίτλου
κτήσης του ακινήτου (τελευταία συμβολαιογραφική πράξη)

Ø 
Οικοδομική άδεια

Ø 
Κατόψεις
οριζοντίων ιδιοκτησιών

Ø  Τοπογραφικό διάγραμμα

Share