ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Στη ρύθμιση αυθαιρέτων μπορούν να ενταχθούν όλα τα ακίνητα που είναι κτισμένα χωρίς οικοδομική άδεια, έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση, έχουν αυθαίρετες κατασκευές (πισίνες, κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους) ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους μέχρι και 28/07/2011 και να μην βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών (χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.)

ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ

 Το πρόστιμο υπολογίζεται ως το γινόμενο των τετραγωνικών της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης του ακινήτου και επί μια σειρά συντελεστών (μειωτικών ή αυξητικών) ανάλογα με το είδος του ακινήτου, την παλαιότητα του, το είδος και το μέγεθος της αυθαιρεσίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οφειλέτη κ.α. Για παραβάσεις δόμησης έως 20 τμ. προβλέπεται εφάπαξ πρόστιμο 2000 € για κτίρια σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500€ και 3000 € για μεγαλύτερη τιμή ζώνης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


 – Για πρώτη κατοικία με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου και μικρότερη από 50% υπέρβαση δόμησης σε περιοχή με τιμή ζώνης τα 1500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 9.000 ευρώ

– Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 18.000 ευρώ

– Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 20.400 ευρώ

– Για δεύτερη κατοικία με οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση δόμησης μεγαλύτερη του 50%, τιμή ζώνης 700 ευρώ και αυθαιρεσία 100 τ.μ το πρόστιμο θα είναι 8.925

– Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης τα 700 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 17.850 ευρώ

– Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 25.500 ευρώ.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :

 α. Αίτηση του ιδιοκτήτη

 β. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ακινήτου και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση Μηχανικού, αντίγραφο της άδειας οικοδομής εφόσον υπάρχει, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις των χώρων που αφορούν της αυθαίρετες κατασκευές, απόσπασμα ρυμοτομικού χάρτη ή χάρτη εξαρτημένου από το εθνικό σύστημα συντεταγμένων, φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, ειδικό δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού και αντίγραφο του Ε9

γ. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500€ / 1000€ ή 2000€ ανάλογα με το μέγεθος της αυθαίρετης κατασκευής

δ. Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου

Τα δικαιολογητικά α. , γ. και δ. πρέπει να κατατεθούν έως 30/11/2011 ενώ δίδεται προθεσμία 4 μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών της παραγράφου β.

Share