Ημιϋπαίθριοι Χώροι: Να δηλώσω, ή να μη δηλώσω;

Η διαδικασία για τη δήλωση των ημιϋπαίθριων χώρων έχει ήδη αρχίσει. Όπως, όμως, συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, υπάρχει και ο αντίλογος. Υπάρχουν, πράγματι, κάποιοι «κύκλοι», που ισχυρίζονται ότι «δεν συμφέρει» να δηλώσει κανείς τους χώρους αυτούς.
Συμφέρει, λοιπόν, ή δεν συμφέρει; Ας δούμε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις.

Πρώτα-πρώτα, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνον τους ημιϋπαίθριους χώρους (όπως γινόταν με την προηγούμενη ρύθμιση «Σουφλιά»), αλλά και κάθε άλλο χώρο, του οποίου έχει αλλάξει η χρήση και βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα του εγκεκριμένου όγκου του κτιρίου. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, αφορά τους χώρους που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος του κτιρίου, που φαίνεται στην οικοδομική άδεια, από το δάπεδο του υπογείου μέχρι το δώμα ή τη στέγη. Τέτοιοι χώροι, εκτός από τους ημιϋπαίθριους, είναι και οι σοφίτες (σημαντικό !), οι χώροι της πιλοτής, οι υπόγειοι χώροι κ.ά. Γίνεται δηλ., με τον ισχύοντα νόμο, σημαντική διεύρυνση των χώρων που «διατηρούνται».

Δεύτερον, με τη δήλωση και την καταβολή του ειδικού προστίμου, παύουν οι κάθε είδους διώξεις και κίνδυνοι, όπως για πολεοδομικές παραβάσεις, για εισφορές ΙΚΑ και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση θα μπορούσε να καταλογισθεί για τους χώρους αυτούς.

Τρίτον, γίνεται δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση των χώρων αυτών, αφού θα μπορούν πλέον να συνδεθούν με τα δίκτυρα κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό κλπ).

Τέταρτον, ο συνέπειες της μη υποβολής της δήλωσης και μη καταβολής του προστίμου είναι σημαντικότατες: Προβλέπεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% της αντικειμενικής αξίας του χώρου, με βάση τις τιμές που θα ισχύουν κατά το χρόνο επιβολής του προστίμου. Επίσης, προβλέπεται πρόστιμο διατήρησης του χώρου, σε ποσοστό 5% της αντικειμενικής αξίας, με βάση τις τιμές που θα ισχύουν κατά το χρόνο επιβολής του προστίμου, για κάθε έτος διατήρησης του χώρου.

Τέλος, όποιος παραλείψει τη δήλωση, θα αντιμετωπίσει σημαντικά και, σε κάποιες περιπτώσεις, αξεπέραστα προβλήματα, όταν θελήσει να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιοκτησία του.

Νομίζω λοιπόν, ότι δεν συμφέρει σε καμμία περίπτωση να παραλείψει κανείς τη δήλωση, για να αποφύγει ένα μικρό, συγκριτικά, πρόστιμο. Αν το πράξει, αναλαμβάνει κινδύνους και θα μπεί σε δυσκολίες που θα τον ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ.

Παρασκευάς Λιάρτης

Νομικός σύμβουλος EPSILON TEAM – real estate PLUS

Share